• BüyükkayacıkOSB Mahallesi T.Ziyaeddin Akbulut Caddesi No:42 Selçuklu/Konya/Türkiye

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish

NEDEN HİDROSIR?

HİDROSIR, İnsan Kaynakları vizyonu; alanında örnek alınabilecek, çalışanının motivasyon ve gelişimine odaklı, insan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirmek ve bu uygulamaları sürekli geliştirmektir.

HİDROSIR; Kariyerde fırsat eşitliğine inanmaktadır. İşe alım sürecinde hiçbir şekilde ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmemekte, mesleki bilgi ve yeterliliği değerlendirmektedir.

Dünyaya karşı sorumluk bilinciyle hareket etmekte, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.

Çalışanlarına karşı her zaman dürüst olmakta, verilen sözlerin karşılıklı olarak tutulmasına özen göstermekte ve aidiyetin kurulduğu bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

ÇALIŞMA ORTAMI :
HİDROSIR; tüm çalışanları için yeteneklerini keşfedebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmaktadır. Çalışan herkesin fikirlerine değer vermekte, yenilikçi fikirleri takdir etmektedir.

İş hayatıyla paralel olarak çalışanların sosyal hayatlarını paylaşabilecekleri alanların yaratılmasını önemsemektedir. Çalışanların motivasyonunun artması ve çalışanlar arasındaki iletişimin güçlenmesi için sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermektedir. Bu doğrultuda HİDROSIR bünyesinde bulunan hobi kulüpleri farklı ilgi alanları olan çalışanları bir araya getirmektedir.

EĞİTİM ve GELİŞİM FIRSATLARI :
HİDROSIR, çalışanlarına sunduğu eğitim ve gelişim olanaklarının hem çalışanlar hem şirket için değer yaratmasını ve şirketin stratejik hedefleri ile ilişkili olmasını esas almaktadır.

Doğru insan kaynağının doğru zamanda doğru yerde istihdam edilmesini sağlamaktadır. Bunun için çalışanlarına sürekli öğrenebilecekleri bir sistem sunmakta, kişisel ve mesleki gelişim projeleri üretmektedir.

Şirket içinde takım çalışmasını teşvik ederek verimli bir çalışma ortamı sağlamakta, böylece hem çalışanlarının hem de şirketin geleceğine yatırım yapmaktadır.

KARİYER FIRSATLARI :
HİDROSIR, çalışanları için hem yatay hem de dikey olarak kariyer yolları sağlamaktadır. Performans değerlendirmelerini kişinin yetkinlikleri, sağladığı gelişim ve iş performansı kriterlerine göre yapmakta, kişiye özgü başarı hedefleri koyarak çalışanlarının kariyer planlarını oluşturmaktadır.

HİDROSIR, İnsan Kaynakları uygulamaları çerçevesinde, çalışanlarının kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla Mentorluk ve Koçluk uygulamaları sunmaktadır.

Bütün bu avantajları göz önüde tutarak: "Bizimle Çalışmaya var mısınız?"